Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. …. νέο πρόγραμμα ……. 28/9/2017

… νέο πρόγραμμα … 28/9/2017    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

SOS , SOS !!! νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1η 2017 ΕΔΩ !!!