ΟΔΗΓΙΕΣ για τους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΚΤ.- ΝΟΕ. 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ …. ΕΔΩ..!