Αναπληρώσεις επίσημων αργιών – χρονοδιάγραμμα 2017 β΄

Οι αναπληρώσεις αφορούν το Ι.Ε.Κ. Λαμίας  και ΟΧΙ το τμήμα Αταλάντης , για το οποίο θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Στο  χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αναπλήρωσης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2017 Β΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 14-11-2017

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 21-11-2017

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 28-11-2017

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 5-12-2017