Εξετάσεις προόδου 2017 β΄

Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν από 11/12/2017 μέχρι 15/12/2017 .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-PROODOS 2017 B΄

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΟΔΟΥ) 2017 Β ΄

ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ