πρωϊνό ωράριο …….

ΤΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 2/7/2018 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΩΡΑΡΙΟ……!!!