ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ , έκδοση 2-3

Με βάση τις ημερομηνίες των εκλογών ( ευρωεκλογές , τοπικής αυτοδιοίκησης ) 26/5/2019 και εάν υπάρξουν επαναληπτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση 2/6/2019 , στην έκδοση 2-3 φαίνεται ο τρόπος αναπλήρωσης των ημερών που δεν θα γίνουν μαθήματα ( Δευτέρες και Παρασκευές ).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ή ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ

Αναμφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) έχουν εισχωρήσει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε ηλικίας, προσφέροντας τους απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, προβολής και διασκέδασης. Ωστόσο, η χρήση τους, πέρα από τα πλεονεκτήματα που παρέχει, ενδέχεται να προσβάλλει έννομα συμφέροντα ορισμένων προσώπων (χρηστών ή μη). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. στο facebook), η οποία πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συναίνεση ή την εκ των υστέρων έγκριση των προσώπων που απεικονίζονται. Και αν τις περισσότερες φορές πρόκειται απλά για φωτογραφίες ή βίντεο που αναρτήθηκαν από φίλους και γνωστούς και αποτυπώνουν στιγμές διασκέδασης, υπάρχουν φορές που η δημοσίευση δεν χαροποιεί καθόλου τα απεικονιζόμενα πρόσωπα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Κατωτέρω αναπτύσσεται συνοπτικά η έννοια της εικόνας του προσώπου, σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει προσβολή της εικόνας και πως μπορεί να προστατευθεί κάποιος που υφίσταται προσβολή.

Έννοια της εικόνας

Το δικαίωμα στην προσωπικότητα (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος) αποτελεί πλέγμα  εννόμων αγαθών, όπως είναι η ζωή, η υγεία, η τιμή, η εικόνα κ.λπ., τα οποία συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με αυτό, έτσι ώστε η προσβολή οποιασδήποτε έκφανσης της προσωπικότητας να σημαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας «προσωπικότητα». Ειδικότερα, ως εικόνα νοείται τόσο η αποτύπωση του εικονιζόμενου, είτε φωτογραφική, ηχητική, κινηματογραφική ή οπτικοακουστική είτε παραγόμενη με εικαστικό ή με τρισδιάστατο τρόπο, όσο και το σύνολο των εξωτερικών στοιχείων που εξατομικεύουν κάποιο πρόσωπο, αποδίδοντάς του μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Επομένως εικόνα του ατόμου αφ’ ενός δεν είναι μόνο το πρόσωπό του, αλλά ολόκληρο το σώμα του, που συχνά εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τα οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο, αφ’ ετέρου εικόνα ενός προσώπου συνιστά όχι μόνο η φωτογραφική απεικόνισή του, αλλά και η ηχητική ή οπτικοακουστική αποτύπωσή του, όταν από αυτή μπορεί να αναγνωριστεί ένα πρόσωπο. Για το λόγο αυτό δεν αποκλείεται η προσβολή της προσωπικότητας, ακόμη και αν έχουν καλυφθεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου που απεικονίζεται σε μια φωτογραφία (βλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 5336/2015 Εφετείου Αθηνών).

Πότε υπάρχει προσβολή της εικόνας του   προσώπου

Η εικόνα του προσώπου ή όπως χαρακτηριστικά λέγεται το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, δεν ανήκει στο κοινό, αλλά μόνο σε εκείνον που την παριστάνει. Άρα και μόνη η αποτύπωση ή εμφάνιση ή προβολή της εικόνας κάποιου, χωρίς τη συναίνεση του (ή σε περίπτωση ανηλίκου προσώπου, χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί, κατά το άρθρο 1510 Αστικού Κώδικα, τη γονική μέριμνα του ανηλίκου), προσβάλλει αυτοτελώς την προσωπικότητα του, δηλαδή το δικαίωμα του επί της ίδιας της εικόνας και δεν απαιτείται να προσβάλλεται συγχρόνως και άλλο αγαθό της προσωπικότητας του εικονιζόμενου, όπως η τιμή του, με την κατά μειωτικό τρόπο εμφάνιση της φυσιογνωμίας του, ή το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής του, με την εμφάνιση σκηνών απ’ αυτήν.  

Το παράνομο της προσβολής της προσωπικότητας κάποιου, με την αποτύπωση ή την έκθεση της εικόνας του, αίρεται με τη ρητή ή σιωπηρή συναίνεση ή έγκριση του.

Ωστόσο η προστασία της εικόνας του προσώπου δεν είναι απόλυτη αλλά περιορίζεται αφ’ ενός από τον δημόσιο ή μη χαρακτήρα της απεικονιζόμενης δραστηριότητας και αφ’ ετέρου από την ύπαρξη ή μη δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του κοινού. Έτσι, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποτύπωση της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεσή του, όταν:

α) Απεικονίζονται δημόσιοι χώροι δίχως εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Π.χ. επιτρέπεται η λήψη φωτογραφίας, χωρίς τη συναίνεση του φωτογραφιζόμενου, όταν απεικονίζονται τελετές, δημόσιες συναθροίσεις, τοπία τα οποία παρουσιάζουν καλλιτεχνικό ή άλλο γενικό ενδιαφέρον, όπου παρευρίσκονται και πρόσωπα.

β) Απεικονίζονται δημόσια γεγονότα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, ακόμη και αν υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Π.χ. δεν προσκρούει στις διατάξεις προστασίας της προσωπικότητας η λήψη και δημοσίευση της φωτογραφίας ενός προσώπου, ως μέλους του συνόλου των ατόμων που πήραν μέρος σε δημόσια εκδήλωση. Επισημαίνεται εντούτοις, ότι η εξατομίκευση ενός από τα πρόσωπα που συμμετείχαν και η χωρίς λόγο δημοσιογραφική εμμονή στο πρόσωπό του συνιστά προσβολή, εφόσον το συγκεκριμένο άτομο δεν διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο στη συλλογική εκδήλωση.

γ) Απεικονίζονται δημόσια πρόσωπα ή πρόσωπα της επικαιρότητας (π.χ. πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές κ.λπ.), εφόσον υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την πληροφόρηση του κοινού και υπό τον όρο, ότι ο σκοπός αυτός της ενημέρωσης του κοινού υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες του τελευταίου.

Ενέργειες που μπορεί να κάνει ο προσβληθείς πριν προσφύγει στη δικαιοσύνη

Καταρχάς, αν πρόκειται για δημοσίευση σε blog, ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε άλλο  ιστότοπο, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο θιγόμενος, πριν ακόμη στραφεί σε έννομη προστασία, είναι να επικοινωνήσει με το διαχειριστή ζητώντας την απομάκρυνση της φωτογραφίας ή του βίντεο που δημοσιεύτηκε χωρίς την συναίνεσή του. Επίσης, ανάλογα με τους όρους χρήσης, μπορεί να γίνει αναφορά για το επίδικο υλικό (report), ώστε να διαγραφεί αυτό από την ίδια την υπηρεσία. Η τελευταία διαδικασία πάντως ενδέχεται να καθυστερήσει και δεν αποκλείεται η υπηρεσία να αρνηθεί να απομακρύνει το υλικό χωρίς δικαστική απόφαση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό, το πρόσωπο που έχει υποστεί την προσβολή  να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του την  ιστοσελίδα όπου δημοσιεύτηκε η επίδικη φωτογραφία ή το βίντεο και να  την εκτυπώσει, ώστε να μη χαθούν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η έννομη προστασία

Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 Αστικού Κώδικα, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 59 Αστικού Κώδικα το δικαστήριο με την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, μπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που είχε προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (προστασία ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, στα προσωπικά δεδομένα, όπως η έννοια αυτών προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 2 στοιχείο α΄ του ανωτέρω νόμου, εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου. Οι δημοσιεύσεις τέτοιων φωτογραφιών στο διαδίκτυο, δηλαδή με ανάρτησή τους σε διαδικτυακούς τόπους (π.χ. στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης “facebook”), συνιστούν, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχείο δ΄ του ως άνω νόμου, ιδιαίτερες και διακριτές μορφές επεξεργασίας και δη αυτών της καταχώρισης και της διάδοσης προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, που η φωτογραφία αφορά. Οι παραπάνω μορφές επεξεργασίας τιμωρούνται ποινικά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 4 του πιο πάνω Νόμου: «Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις».

Ιωάννης Κ. Μπάκος

Δικηγόρος

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ-ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Όσο παράξενο και αν ακούγεται, εν έτη 2014, ομάδα Βέλγων χειρουργών από το νοσοκομείο του Leuven επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός νέου συνδέσμου στο ανθρώπινο γόνατο.

Πιο συγκεκριμένα οι Dr Johan Bellemans και Dr Steven Claes μετά από τετραετή έρευνα δημοσίευσαν τα αποτελέσματα τους στην επιστημονική επιθεώρηση του <<Journal of Anatomy>>. Αφορμή για αυτή τους την έρευνα στάθηκε παλαιότερη δημοσίευση το 1879 του Γάλλου συναδέρφου τους Πωλ Σεγκόντ ο οποίος εξέφραζε την υπόνοια για την ύπαρξη ενός πρόσθετου συνδέσμου στο πρόσθιο τμήμα του γονάτου. Επιπλέων, η αδυναμία εξήγησης της αστάθειας του γονάτου, σε αρκετά περιστατικά χειρουργικής αποκατάστασης σε ρήξη πρόσθιου χιαστού, αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο για την έρευνα αυτή.

Οι Βέλγοι επιστήμονες αφού μελέτησαν προσεκτικά 41 γόνατα δωρητών σωμάτων ιατρικής έρευνας εντόπισαν στα 40 από αυτά τον <<νέο>> σύνδεσμο τον οποίο και ονόμασαν προσθιο-πλάγιο (anterolateral ligament), από την ανατομική του θέση. Υπολόγισαν στατιστικά ότι τουλάχιστον το 97% των ανθρώπων φέρει αυτό τον άγνωστο μέχρι πρότινος σύνδεσμο. Επιπροσθέτως συνδέουν άμεσα την αστάθεια σε ένα αποθεραπευμένο γόνατο κατά την διάρκεια φυσικής δραστηριότητας, με αυτή τους την ανακάλυψη.

Η παραπάνω σημαντική ανακάλυψη θεωρείται βέβαιο ότι θα αλλάξει τους τρόπους αποθεραπείας τραυματισμών στον πρόσθιο χιαστό, αφού στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το νέο αυτό εύρημα. Επικουρικά στον τίτλο του  άρθρου μας ανασκόπησης έρχεται να προστεθεί άλλη μια μεγάλη ανακάλυψη, που έλαβε χώρα κατά το διανυόμενο έτος,  για την ύπαρξη ενός νέου μυ στο ανθρώπινο σώμα.

Ειδικότερα η έρευνα των των Grob, Ackland Kuster, Manestarμ και Filgueira στο περιοδικό Clinical Anatomy του Μαρτίου 2016, αναδημοσιευμένο και στο PubMed κάνει λόγω για ένα νέο μυ που βρίσκεται μέσα στη δέσμη των κεφαλών του τετρακέφαλου. Εκτενέστερα, εκτός από τις 4 γνωστές κεφαλές (έσω, έξω και μέσο πλατύ και τον ορθό μηριαίο) θα πρέπει να υπολογίσουμε και έναν καινούργιο, τον τείνον τον ενδιάμεσο λοξό μύς (Τensor Vastus Intermedius), ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον έξω και τον μέσο πλατύ. Ο ίδιος μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστός μυς γιατί έχει δική του απονεύρωση.

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του μυός αποτελεί ο διαχωρισμός του σε 4 τουλάχιστον διαφορετικούς μορφολογικούς τύπους γεγονός που από μόνο του διαφοροποιεί τη σημαντικότητα ως προς τις λειτουργικές διαδικασίες από άτομο σε άτομο. Επιπλέων επειδή η έρευνα για αυτόν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, δεν μπορεί να αποδειχτεί για την ώρα ο βαθμός της χρηστικότητας του.

Η επιβεβαίωση και συνάμα η παραδοχή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας της ύπαρξης των βιολογικών λειτουργικών στοιχείων στα κάτω άκρα, δεν θα οδηγήσει μόνο στην εκ νέου συγγραφή των βιβλίων της ανατομίας, αλλά θα διαφοροποιήσει και εν μέρει τα πρωτόκολλα  αποθεραπείας σε όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, όπως και τις προπονητικές τεχνικές ιδιαίτερα αυτές των ασκήσεων ενδυνάμωσης στους αθλητές.

Εν κατακλείδι, οι δύο μεγάλες αυτές ανακαλύψεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν την εκδοχή του ότι, παρά την αλματώδη πρόοδο των επιστημών σε όλα τα επίπεδα, την ανακάλυψη καινούργιων πλανητών χιλιάδες έτη φωτός μακριά μας,  ακόμα ανακαλύπτουμε το σώμα μας.

Κατσούλας Χρήστος

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Στην ελεύθερη μέρα της ολιγοήμερης εκδρομής σας, αποφασίζετε να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη που επισκεφτήκατε. Φτάνοντας στην στάση του λεωφορείου, αναρωτιέστε για τα δρομολόγια, τους προορισμούς, τα αξιοθέατα… και τότε, με το πάτημα ενός πλήκτρου εμφανίζονται στο smartphone σας, ή ακόμη και στην επιφάνεια των γυαλιών σας (!) πληροφορίες σχετικές με τα δρομολόγια, τις γραμμές που περνούν από τη συγκεκριμένη στάση, τους προορισμούς, τις ενδιάμεσες στάσεις κλπ. Το λεωφορείο έρχεται, επιβιβάζεστε και το ταξίδι ξεκινά. Στη διαδρομή, όπου εστιάζετε το βλέμμα σας, εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο σημείο – αξιοθέατο. Η ξενάγηση ενδιαφέρουσα, η περιήγηση πανεύκολη και η εμπειρία μοναδική. Και όχι, δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας! Πρόκειται για το σενάριο της νέας πραγματικότητας, για την ακρίβεια της επαυξημένης πραγματικότητας!

Τι πραγματεύεται

Επαυξημένη πραγματικότητα (AR – Augmented Reality) είναι μια ζωντανή άμεση ή έμμεση προβολή του φυσικού – πραγματικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία έχουν αυξηθεί (ή συμπληρωθεί) από αισθητηριακά ερεθίσματα που δημιουργούνται με υπολογιστή, όπως ήχος, βίντεο, γραφικά, κείμενο κλπ. Σχετίζεται με μια γενικότερη έννοια που ονομάζεται μεσολάβηση στην πραγματικότητα (mediated reality), στην οποία μία όψη της πραγματικότητας είναι τροποποιημένη από έναν υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία λειτουργεί με την ενίσχυση της τρέχουσας αντίληψης κάποιου από την πραγματικότητα. Αντίθετα, η εικονική πραγματικότητα αντικαθιστά τον πραγματικό κόσμο με προσομοιωμένο. Η επαύξηση γίνεται συμβατικά σε πραγματικό χρόνο και σε σημασιολογικό πλαίσιο με περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως παρουσίαση αθλητικών αποτελεσμάτων στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας AR (π.χ. προσθήκη ψηφιακής όρασης και αναγνώρισης αντικειμένων) οι πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα πραγματικό κόσμο του χρήστη, γίνονται διαδραστικές και ψηφιακά διαχειρίσιμες. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και τα αντικείμενά του παρουσιάζονται – τοποθετούνται στον πραγματικό κόσμο.

Υλικό – λογισμικό

Η τεχνολογία AR χρησιμοποιείται κυρίως στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones) αλλά και σε Info kiosk πληροφόρησης, παρουσιάσεις και events.

ΠΩΣ;

  • Μέσω της κάμερας και του συστήματος GPS ενός smartphone παρέχονται πληροφορίες (κείμενα, εικόνες, ήχοι, video) για σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interest – POI) στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο χρήστης και στοχεύει με την κάμερα του.
  • Η θέαση των εικονικών δεδομένων είναι δυνατή είτε από τις οθόνες κινητών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής.

Μια άλλη εφαρμογή της τεχνολογίας Augmented Reality είναι ΑR Vision: η αναγνώριση εικόνων μέσω της κάμερας των smartphones με αποτέλεσμα την σε πραγματικό χρόνο προσθήκη εικονικών δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την συγκεκριμένη εικόνα

Τα Wikitude, Layar, Junaio είναι MAR (Κινητής επαυξημένης πραγματικότητας, Mobile Augmented Reality) προγράμματα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) που χρησιμοποιούν δεδομένα και πληροφορίες από την φυσική θέση του χρήστη. Τα προγράμματα περιήγησης με MAR διατίθενται δωρεάν για συσκευές με λογισμικά Android και τις συσκευές της Apple. Η χρήση επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητά αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες όπως ότι πολλά κινητά δεν έχουν αισθητήρες αναγνώρισης δεδομένων. Μια ακόμη δυσκολία που προκύπτει στην χρήση επαυξημένης πραγματικότητας με βάση την γεωγραφική θέση, είναι ότι η τεχνολογία GPS υποστηρίζει μόνο υπαίθριες τοποθεσίες και όχι σενάρια εσωτερικού χώρου.(Geiger, Schickler et al. 2014)

Εφαρμογές

Τα πεδία εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας είναι πολλά. Από τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη διαφήμιση, το εμπόριο, την εκπαίδευση, την διασκέδαση έως και την ιατρική.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής AR είναι το Layar Vision που είναι διαθέσιμο για χρήστες κινητών τηλεφώνων. Χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού και την τεχνολογία GPS για να συγκεντρώσει πληροφορίες για την γύρω περιοχή. Εμφανίζει στην οθόνη του κινητού πληροφορίες για χώρους εστίασης ή άλλα μέρη της περιοχής. Στοχεύοντας σε ένα κτίριο ο χρήστης ενημερώνεται αν υπάρχουν χώροι προς ενοικίαση στο κτίριο, βλέπει φωτογραφίες του κτιρίου στο Flickr και εντοπίζει την ιστορία του κτιρίου στη Wikipedia.

Στο μάρκετινγκ η AR συγκεκριμένα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών για την ικανότητα της να φέρνει τους χρήστες “πιο κοντά στην εμπειρία” σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες αντί να φαντάζονται πώς είναι ένα προϊόν να το οραματίζονται ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία τους. Ακόμη, στοχεύοντας με την κάμερα του κινητού ένα προϊόν μπορεί ο καταναλωτής να πάρει πληροφορίες για την κατασκευή του προϊόντος, να κάνει σύγκριση τιμών με αντίστοιχα προϊόντα κτλ.

Μαζί με τα οφέλη της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας, όπως και κάθε τεχνολογίας άλλωστε, αναπόφευκτα εμφανίζονται και κρίσιμα ζητήματα για την χρήση τους. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των χρηστών καθώς και με την απώλεια του πραγματικού κόσμου για χάρη του επαυξημένου. Συνεπώς, είναι στο χέρι του κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει την επαυξημένη πραγματικότητα ως εργαλείο.

Ιουλία Ζάχου

Ειρήνη Χριστοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ερώτηση: Τι προγράμματα είναι αυτά;

Απάντηση Είναι τέσσερα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Το πρώτο αφορά τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , το δεύτερο για δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς (νεοφυής επιχειρηματικότητα) , το τρίτο ενίσχυση για αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων και το τέταρτο για εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων

 
Ερώτηση: Τι ποσοστό επιδότησης υπάρχει;

Απάντηση Το ποσοστό επιδότησης για το πρόγραμμα των πτυχιούχων και το πρόγραμμα των νέων επιχειρήσεων είναι 100% και για τα άλλα 2 προγράμματα , είναι 40% και σε ορισμένες περιπτώσεις με κάποιες προϋποθέσεις 50%

Ερώτηση: Έχω δικαίωμα να καταθέσω επενδυτικό φάκελο;

Απάντηση Αν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ,βέβαια. Το κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις.

Ερώτηση: Πόσα χρήματα πρέπει να κάνω επένδυση για να επιδοτηθώ;
Απάντηση Αν υποβάλλεις πρόταση και επιδοτηθείς στο πρόγραμμα των πτυχιούχων είναι από 5.000 € έως 25.000 €.  Αν υποβάλλεις για δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι από 15.000 € έως 60.000 €. Στο πρόγραμμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων από 15.000 € έως το ποσό του τζίρου που έκανες το 2015 και όχι πάνω από 200.000 € , ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι από 15.000 € έως το τζίρο του 2015 και όχι πάνω από 150.000 €

Ερώτηση: Τι επιδοτείται από το πρόγραμμα. 

Απάντηση Επιδοτούνται λειτουργικές δαπάνες (μόνο για πτυχιούχους και νέες επιχειρήσεις), κτηριακές δαπάνες, η αγορά καινούργιου εξοπλισμού παραγωγής, η αγορά λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου επαγγελματικού μεταφορικού μέσου (για τις υφιστάμενες και τις τουριστικές επιχειρήσεις), οι δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, δαπάνες για ISO ,λογισμικό, ιστοσελίδα, προβολή και προώθηση , αμοιβή μελετών.

Ερώτηση: Χρειάζεται να έχω χρήματα τώρα ;

Απάντηση Πρέπει τα τιμολόγια στο τέλος να είναι πλήρως εξοφλημένα.
Ερώτηση: Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση για το επενδυτικό μου σχέδιο;
Απάντηση Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και ξεκινάνε από αρχές Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο για τις νέες επιχειρήσεις και τους πτυχιούχους και μέχρι τον Μάϊο , για τις υφιστάμενες και τις τουριστικές.

Χρύσα Κόρακα

Οικονομικός Σύμβουλος

                                        

                                                                     

 

                                                                                    

Τα Πολυμέσα στον Χώρο της Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι προφανές πως εμπέδωση της ιστορίας της εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από το τι διδαχτήκαμε από το παρελθόν ώστε η λήψη μελλοντικών αποφάσεων να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αναμφισβήτητα πολλά εμπορικά προϊόντα προερχόμενα από την πιο σύγχρονη τεχνολογία  τα οποία εισχώρησαν σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης δεν προσέφεραν – δεν εκπλήρωσαν επαρκώς τις μεγάλες εκπαιδευτικές προσδοκίες από την στιγμή που δεν έφεραν πρακτικές και απλές λύσεις. Ο εξοπλισμός που πλαισιώνει την εκπαιδευτική τακτική του οποίου πυρήνας είναι ο Η/Υ αποτελεί και το σύνολο εκείνων των εργαλείων των οποίων η ενσωμάτωση στους πόρους και στο εκπαιδευτικό προφίλ του διδάσκοντα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Στην περίπτωση όπου οι προσδοκίες της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας  έχουν μια πιο ρεαλιστική βάση αυτό σημαίνει πως θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες δημιουργίας ενός αποδοτικότερου σχεδιασμού με στόχο την πετυχημένη επίδραση της διδασκαλίας στην μάθηση. Καλούμαστε συνεπώς να απαντήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: Ποιες είναι οι βασικές πτυχές μάθησης που να πρέπει να καλύψει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια διδασκαλίας ενός συνόλου εκπαιδευομένων και ποιοι είναι εκείνοι οι κατάλληλοι  πόροι οι οποίοι  μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη προσπάθεια.

Είναι λογικό πως η εκπαιδευτική διαδικασία μετασχηματίζεται με την είσοδο των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου μετασχηματισμού είναι ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή να διαμορφώνονται αντίστοιχα και οι έννοιες : επικοινωνία και συνεργασία με στόχο πάντα την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος.

Μερικές από τις θετικές συνέπειες της εισόδου των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες :

  1. Οι τεχνικές πληροφορικής και επικοινωνιών δίνουν την ευκαιρία μιας ομαλότερης και ποιοτικότερης ροής της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάθησης όπως: της γρηγορότερης αποστήθισης, της δυνατότητας  πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης και φυσικά την κάθε δυνατότητα επεξεργασίας και σύνθεσης ηλεκτρονικής μορφής δεδομένων να αποκτούν ποιότητα και ουσία 
  2. Η διαδικασία εισόδου των μαθητών σε περιβάλλον διαδικτύου επιτρέπει την χρήση  νέων εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ χρήση διαδικαστικών πινάκων) που κατά συνέπεια εκτινάσσουν ψηλά την δυναμική της εκπαίδευσης ενώ αυτομάτως ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκπαίδευσης και κατεύθυνσης έχοντας παράλληλα ελάχιστο κόστος απόκτησης ή χρήσης για τον διδασκόμενο.

Αντίστοιχα μερικές από τις αρνητικές συνέπειες της εισόδου των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες :

Το βασικότερο μειονέκτημα αποτελεί τον κίνδυνο υποκατάστασης του εκπαιδευτικού και αποξένωσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με την παρέμβαση του Η/Υ και των δικτύων, από την άποψη πως οι  νέες τεχνολογίες παρεμβαίνουν  ως κομμάτι μιας προβλεπόμενης διαδικασίας και όχι καταλύτης στην εκπαίδευση. Η τυποποίηση της  Εκπαιδευτικής Ύλης με αποτέλεσμα την εξάλειψη  της πολλά προσφερόμενης και δημιουργικού χαρακτήρα αναζήτησης και  έρευνας αποτελεί μια απειλή για την ευρύτερη κοινότητα της εκπαίδευσης με την απειλή αυτή να διογκώνεται καθημερινά σύμφωνα με την αλματώδη εξέλιξη και είσοδο των εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στον χώρο της Εκπαίδευσης.

 

                                                                                                            Μετά Τιμής

                                                                                          Δρ-Μηχ. Βασίλειος Ε. Μπαλτάς

Εξετάσεις Προόδου

Στο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξετάσεις προόδου.

Υπουργείο Παιδείας

5. Κυροδήμου Ελένη