Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας αυτής έχει αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και να προσανατολίζει υγιή άτομα ή ασθενείς στον ορθό τρόπο διατροφής. Έχει την δυνατότητα να εργάζεται ως Σύμβουλος Διατροφής σε Μαζικά Κέντρα Διατροφής (Οίκοι Ευγηρίας, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Ινστιτούτα – Κέντρα Αδυνατίσματος, Αθλητικά Κέντρα, Βιομηχανίες παρασκευής φαγητών). Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις, καταστήματα υγιεινής τροφής, νηπιαγωγεία, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία και θεραπευτήρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.
Τα βασικά καθήκοντα ενός Στελέχους Διατροφής και Διαιτολογίας συνοψίζονται στα εξής:

• Τήρηση αρχείου πελατών
• Σύνταξη διαιτολογίων υγιών / παχύσαρκων ατόμων, ασθενών, αθλητών υπό την επίβλεψη διαιτολόγου ΤΕΙ
• Παροχή συμβουλών σε άτομα με ειδικές μεταβολικές ανάγκες
• Παροχή διαιτητικών προγραμμάτων σε άτομα με πρόσκαιρη και ευκαιριακή διαταραχή βάρους