2016 Α΄ Τελικές εξετάσεις

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/2016

1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

2) ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ