Παρουσίαση Ειδικοτήτων ΔΙΕΚ Λαμίας

Το βίντεο επιμελήθηκε η εκπαιδεύτρια του ΔΙΕΚ Λαμίας Κα Βασιλική Ραγάζου.