ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ πρόδου 2018 β΄ , σημειώσεις ….!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

  1. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 2018 β΄οι εκπαιδευτές πρέπει να παραδώσουν τις σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν μέχρι 23/11/2018 !
  2. Οι εξετάσεις προόδου θα γίνουν 10/12/2018 μέχρι 14/12/2018 .
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-PROODOS 2018 B΄
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΟΔΟΥ) 2018 B ΄
  5. ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ για ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
  7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ