ΈΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 Α΄ ….ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ……..ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ……

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

2019 Α΄ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση για ΟΔΗΓΟΎΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ