ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2019 Β΄

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΠΟ 7/11/2019 ΜΕΧΡΙ 13/11/2019 ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 Β΄