ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τελικών εξετάσεων

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 28/1/2020. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 3/2/2020 ΜΕΧΡΙ 6/2/2020 . ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.