ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2020 ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ,ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ .