ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 Α΄

Η ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΑΣ.