πρόγραμμα από 1/11/2021

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/11/2021

Επισήμανση: ΈΓΙΝΑΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ , 15:20 ΑΝΤΙ 16:05 , ΛΟΓΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ.