2022 Α΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- προγράμματα

Η μάσκα είναι υποχρεωτική για σπουδαστές και εκπαιδευτές κατά την διάρκεια των εξετάσεων