ΑΠΟ Ι.Ε.Κ. στα Α.Ε.Ι.-οικονομία ,πληροφορική

Κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. απο τα Ι.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΚΡΗΤΗ