ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 Β΄

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ