ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ…..

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023