ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5/2023 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/5/2023 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ .

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ

2023 Α΄- αναπληρώσεις 25-5-2023 μέχρι 31-5-2023