ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 17/10/2023

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/10/2023.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ