2024 Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  !

Τα παρακάτω προγράμματα αφορούν, ΜΟΝΟ , την δήλωση μαθημάτων των εκπαιδευτών.

2024 Α΄- Προγράμματα ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ