• ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Διευθυντής

 • ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

  Υποδιευθυντής

 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Υποδιευθυντής

 • ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

  Υπεύθυνη Γραμματείας

 • ΓΚΛΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

 • ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων