Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καθορίζονται από την κυβέρνηση της χώρας. Στο συνημμένο ΦΕΚ μπορείτε να διαβάσετε τις αμοιβές των εκπαιδευτών.