Τομέας δραστηριοτήτων

Ο δημοσιογράφος μπορεί να στελεχώσει:

  • Εφημερίδες, περιοδικά και γενικότερα πάσης φύσης έντυπο γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως έντυπα κλαδικά, συλλόγων ή εταιριών κτλ. Τα έντυπα μπορούν να είναι εθνικής ή τοπικής κυκλοφορίας
  • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής ή εθνικής εμβέλειας
  • Ηλεκτρονικά μέσα που εκδίδονται μέσω Ιντερνετ και περιέχουν κείμενο, ήχο ή εικόνα.
  • Γραφεία Τύπου υπηρεσιών, εταιριών, συλλόγων κτλ

Επαγγελματικά Καθήκοντα
Το αντικείμενο της εργασίας του δημοσιογράφου αφορά ολόκληρη την παραγωγή της είδησης από την πηγή μέχρι και τη μετάδοση. Σε οποιοδήποτε μέσο και αν εργάζεται ο δημοσιογράφος ανατρέχει στις πηγές της είδησης, τις επεξεργάζεται, συντάσσει την είδηση και κατόπιν την μεταδίδει. Κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ασχολείται με έναν ή με περισσότερους από τους παραπάνω τομείς.