Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να απασχοληθεί στους εξής επαγγελματικούς χώρους:

  • Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Τράπεζες
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις – Τουριστικές μονάδες
  • Χρηματιστηριακές εταιρείες
  • Εταιρείες Security
  • Ασφάλεια επώνυμων προσώπων
  • Αθλητικούς Ομίλους
  • Πολυκαταστήματα κ.α